10 fördelar med moderna stansmaskiner

Idag så är det många svenska verkstäder som gör hål och som formar med moderna stansmaskiner som levererar riktigt fina resultat. Men det är inte bara de goda resultaten som gör att man väljer denna teknik. Det finns flera fina fördelar med den och här ska vi se lite närmre på 10 fördelar med att använda en modern stansmaskin för produktion av delar och produkter av olika material.

 

  1. Stansmaskiner med perfekta slag – Med den moderna tekniken så får man perfekta slag. Kraften är jämn och leder till bästa möjliga resultat. Det går snabbt att ställa in maskinen och man behöver inte kämpa med att ställa in slaget för att klara av olika material eller produktioner. Man kan snabbt växla mellan olika projekt och det är viktigt.
  2. Automatisk korrigering – De moderna maskinerna kommer också att märka när man gör fel i inställningarna. Det är i stort sett omöjligt att överbelasta stansen för att man har gjort en felaktig inställning. Maskinen kommer att korrigera eller sända en signal om att något inte står rätt till.
  3. I stort sett underhållsfritt – När man väl har kommit igång med en ny stans så behöver man sällan göra mycket för att underhålla den. Att man då och då behöver byta ut verktyg kan inte ses som en större kostnad, och dessutom så ser den moderna tekniken till att man får varningar om delar som behöver bytas ut innan de riskerar att skada andra delar av maskinen eller det material som man stansar i.
  4. Större produktion till lägre kostnad – Man kan tillverka så mycket mer på kortare tid och detta kostar mycket mindre än om man hade använt en äldre maskin. Tillverkningstakten får stor betydelse för ekonomin för hela projektet och är en fördel med moderna stansmaskiner som man aldrig kan bortse från.
  5. God kontroll på produktionen – När man jobbar med en cnc-maskin så har man otroligt god kontroll över tillverkningsprocessen. Det är inte bara det att man kan göra inställningar för att få en precis produktion där allting är anpassat till form och material. Man kan ju även följa det som händer inuti maskinen i detalj. Arbetstakten kan varieras och likaså stansens kraft. Det gör att man kan forma på ett så fritt sätt och veta att allting blir precis så som man har planerat.
  6. Fleroperationer – Stansmaskinen kan göra så mycket mer än låta ett stansverktyg gå upp och ner över ett material. Man kan lägga till fler verktyg som gör mer. Det är detta som kallas för fleroperationsmaskin och som gör att man kan jobba snabbt och få i stort sett färdiga delar från en stansmaskin. När delen eller arbetsstycket väl spottas ur maskinen så kan den mycket väl vara redo för montering eller för förpackning och vidare transport.
  7. Stansmaskinen jobbar tyst – Den som jobbar på en verkstad vet hur viktigt det är att slippa buller. Man kan faktiskt bli sjuk av för mycket oljud och därför så är ytterligare en fördel att beakta att de moderna industrimaskinerna jobbar tyst. Detta även då de är i full gång.
  8. Mer plats på golvet – Dessutom så kan man numera få en avancerad stansmaskin som inte alls tar så stor plats. Den har utvecklats för att ge maximalt med kraft utan att vara enorm som en jätte. Det gör att man får mer plats på verkstadsgolvet vilket gynnar produktionen.
  9. Lägre kostnader för verktyg – Man sparar på verktyg då de används på rätt sätt och det drar ner på kostnaden. När stansen använder den kraft som krävs för varje projekt och inte mer så sliter det mindre på det verktyg som används. På så vis så får man ut så mycket mer av den investering som man gör i arbetsverktyg och maskin.
  10. Säkerhet – Sist men inte minst så måste vi nämna att de moderna stansmaskinerna är mycket säkra att jobba med. Operatören sköter driften på ett säkert avstånd från de farliga verktygen och riskerar aldrig att hamna i kläm. Det gör operatörens jobb så mycket trevligare och verkstaden blir en plats där man slipper obehagliga olyckor.
31 aug 2017