5 sätt att avsluta aktiebolag på

Man kan ha olika anledningar till att man vill avsluta sin verksamhet. Även om det kanske går bra med monteringsarbete eller svetsning så kan det ju vara så att man har nått en punkt i livet då man vill göra något annat. Det finns huvudsakligen 5 sätt att avsluta aktiebolag på och det är mycket viktigt att förstå att man inte bara kan lägga ner det. Bolagsverket kan inte avregistrera ett aktiebolag över en natt. Under tiden som avvecklingen pågår så är det så att man fortsatt måste ta hand om saker som årsredovisning och det är bara en anledning till att det kan vara klokt att välja en tjänst som köper bolaget för att ta hand om avslut av aktiebolag med snabbavveckling.


Det är alltså inte bara att packa ihop sina saker och lägga ner bolaget.

Låt oss se lite närmre på de 5 sätten att avsluta aktiebolag på…

  1. Likvidation

Man kan välja att avsluta aktiebolag genom likvidation och det betyder att man löser upp bolaget. Innan man kan göra detta så måste man först se till att eventuella skulder har betalats och att man har delat överskott lika mellan de som äger aktier i företaget. Det finns frivillig likvidation som bolagsstämman beslutar om, och tvångslikvidation som Bolagsverket eller tingsrätten kan besluta om. Många gånger så kan det vara bra att få hjälp med likvidationen och det kan man få genom att helt enkelt sälja bolaget och låta en kunnig aktör sköta processen som kan vara rätt så långdragen och även kräva att många blanketter fylls i på rätt sätt.

  1. Fusion

Man kan också avsluta verksamheten genom det som kallas för fusion och som i praktiken innebär att ett aktiebolag tar över ett annat, eller flera andra, aktiebolags tillgångar samt skulder. När detta sker så kommer det bolag som tas över automatiskt att upplösas även om verksamheten på sätt och vis fortsätter i annan regi. En mycket vanlig typ av fusion är av helägt dotterbolag och den anses också vara mycket enkel att genomföra.

  1. Sälja aktier

Man kan förstås också välja att sälja aktier och det kan ju vara ett klokt val om det rör sig om ett företag som det går bra för. Har man dessutom goda kontakter inom industrin och vet att det finns intressenter så kan det här rentav bli lönsamt. Men för att kunna avsluta aktiebolag genom att sälja aktierna så krävs det att allt det lagliga är i sin ordning. Man ska ha koll på bokföringen och det får inte finnas problem med deklarationer eller med skatt som inte har betalats. Om man driver ett aktiebolag som går med förlust så är detta inte ett troligt alternativ.

  1. Delning

Man kan också dela upp ett aktiebolag med det som kallas för delning och som går ut på att andra bolag tar över de tillgångar och de skulder som finns. Det finns två olika varianter av delning:

  • Den första varianten innebär att det aktiebolag som överlåts kommer att upplösas och därmed avslutas helt och hållet. Det här går ut på att de bolag som tar över verksamheten löser skulder och tar över de tillgångar som finns.
  • Den andra varianten innebär att ett eller flera bolag enbart tar över en del av skulder och tillgångar. När man gör detta så kallas det för partiell delning och då kan man behöva göra särskild registrering hos Bolagsverket.

 

  1. Konkurs

Det är inte roligt men det händer att aktiebolag avslutas genom att det går i konkurs. Det här är något som tingsrätten på den ort som man driver verksamheten på beslutar om. Det är när aktiebolaget befinner sig på obestånd som det ska försättas i konkurs. Det här händer om det är så att man inte längre kan betala skulder och det inte finns någon bra lösning för detta. Tingsrätten tar upp frågan då man från företaget sida själva hör av sig med förfrågan eller då en borgenär ansöker om detta.

17 feb 2017