Enklare monteringsarbete med smarta fördröjningsmagasin

Regnvatten kan ställa till med stora problem. Detta särskilt då det samlas vid husgrunder eller omkring kommersiella platser och allmänna torg. Att köra in på en parkering som är helt översvämmad är inte roligt. Den här typen av problem löses med fördröjningsmagasin som är till för att samla upp dagvattnet och leda det till annan plats.

När dagvattenkassetter och magasin produceras på rätt sätt så blir det monteringsarbete som följer mycket enklare. Med en plan och delar som passar ihop på rätt sätt så kan nya installationer och uppdateringar bli klara på nolltid.

Smarta fördröjningsmagasin

Dagens fördröjningsmagasin är mycket smarta. De har en fantastisk upptagningsförmåga trots att de inte ligger djupt i marken. Det betyder att monteringen kan ske utan att man måste ge sig långt ner i marken. Dagvattenkassetter är gjorda för att leda vatten på ett önskvärt sätt. Magasinen kommer också att kunna samla upp vattnet som sedan långsamt får rinna i rätt riktning.

Vattnet kan samlas upp i kommunala system eller gå vidare till en naturlig plats där det inte kommer att leda till skador. Ibland så krävs det ingen särskilt avancerad montering. I en vanlig trädgård så kan det räcka med en eller två kassetter som ser till att regnvatten leds ut från tomten.

Större installationer

När det gäller lite större installationer så är det viktigt med en bra plan för att monteringsarbetet ska bli lätt och effektivt. Planen kommer att inkludera alla delar och göra det tydligt för montörer hur de ska koppla samman kassetter och magasin. Det går att bygga ett helt system med många fördröjningsmagasin som sitter ihop med rör.

I magasinen kan man även sätta filter så att vattnet renas. Det här kan vara viktigt om vattnet samlas upp från en väg eller annan plats där det finns mycket smuts och gifter. Då dagvattenkassetterna monteras på ett bra sätt så kan de alltså leda till en renare natur än vad som hade varit fallet utan.

Montering med tanke på framtiden

I planeringen för monteringsarbetet så måste man även tänka framåt. Ett system med fördröjningsmagasin ska kunna underhållas. Då det är monterat på rätt sätt så behöver man inte gräva upp allting för underhåll och reparationer. Då det går att inspektera och spola på ett lätt sätt så kan systemet fungera utmärkt under många års tid.

Dessutom så kan god montering göra det lättare att bygga på om det behövs. Med standardformat så går det att lägga till dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin utan att det blir för komplicerat. Montören behöver inte skarva då det redan finns öppningar och skruvar som är gjorda för att man ska kunna bygga på med mer.

2 aug 2018