Likvidation som ett monteringsarbete

Ett monteringsarbete börjar inte med svetsen eller skruvmaskinen. Det kräver god planering och precis så är det med en lyckas likvidation. En likvidation är inte en konkurs. Den sker inte plötsligt och är resultatet av en plan som är väl genomtänkt. Ett företag som ska läggas ner behöver monteras ner steg för steg. Då kan det vara väldigt bra att få hjälp med snabbavveckling.

En likvidation planeras

Likvidationen planeras med tanke på ekonomi, tid och vad som ska avvecklas. Snabbavveckling är en snabbare likvidation men bara om företaget är redo för försäljning. För att kunna avveckla på detta sätt så måste bolaget existera enbart som papper och pengar. Det måste vara redo för likvidationen.

När beslutet är fattat så bör en lista med punkter formas. Här ska det framgå vad som ska säljas av, vilka skulder som ska betalas, vilka fodringar som ska drivas in såväl som vilken bokföring som måste presenteras. Med en punktlista så blir det enklare att ta hand om avvecklingen. Det kan jämföras med monteringen som också ska vara väl förberedd för att ge goda resultat.

Steg för steg mot likvidering

En likvidering kan kännas lite trist. Detta även om du vet att en likvidation leder till en bättre situation där du inte längre behöver uppleva stress över att gå till jobbet. Det kan vara smart att ta hjälp med planeringen av likvidationen. En ekonomisk rådgivare kan förklara steg för steg hur det hela går till.

Om du väljer att sälja företaget för snabbavveckling så kommer planen inte att vara densamma som då du själv genomför hela processen. Det här är ju precis som med montering då vissa slutmoment kan skötas av en legooperatör som kanske inte ens finns i samma industriområde.

Oavsett hur mycket du själv ska sköta så är det otroligt viktigt att du är väl medveten om hur varje steg ska se ut och när det ska vara klart. Om du missar något så kan det innebära förseningar. När det är du själv som likviderar så är det också bra att tänka på att avgifter och skatt inte får missas. Det kan leda till problem längre fram då misstaget upptäcks.

När likvidationen är klar

När en montering är färdig så kommer nästa steg. Det kan vara att produkten ska packas in eller kanske att det ska till ytbehandling. När en likvidation är klar så är frågan vad du ska göra härnäst. Kanske ska du ta anställning och fortsätta jobba med det du gillar fast utan ansvaret för företaget. Det är inte så dumt att även tänka på detta då du börjar jobba med att förbereda en likvidation. Både då du själv sköter hela avvecklingen och då du säljer bolag till en bolagsservice.

26 sep 2018